miércoles, 6 de marzo de 2013

KONTUAN IZATEKO OHARRA

SOS DEIAK Larrialdiak
Koordinatzeko Zentroek ezarri
dute galduta edo arrisku-egoeran
dauden pertsonak WhatsApp
bidez aurkitzeko aukera
Galduta dagoen pertsona bati arreta
emateko eta haren erreskatea egiteko
dugun arazorik handienetako bat da, hain
zuzen, non dagoen jakitea. Arlo hori
hobetze aldera, Eusko Jaurlaritzako
Segurtasun Sailari atxikitako Larrialdiei
Aurre Egiteko eta Meteorologiako
Zuzendaritzak SOS Deiak Larrialdiak
Koordinazio Zentroetan WhatsApp bidez
komunikatzeko aukera erantsi du.
Aste honetatik aurrera, Euskadin galduta
edo arrisku-egoeran dauden pertsonek
beren kokalekuaren berri eman dezakete
WhatsApp bidez, erreskatea egiteko edo
bide egokira igortzeko. Bidalitako
kokalekua smartphone-ek eraman ohi
duten GPS aplikazioan oinarritzen da.
Horri esker txangozalearen
geolokalizazioa jakin ahalko da, gutxi
gorabehera, hamar metroko erroretartearekin.
Gainera, frogatu da zifrak
ahoz esatea baino seguruagoa eta
azkarragoa dela.
Prozedura hau da:
Beti 112 telefonora deitu behar da. Deia
jasotzen duen operadoreak, deia
erregistratu ondoren, 3G estaldurarik
baldin badago, laguntza behar duen
pertsonari eskatuko dio SOS DEIAK
Koordinazio Zentrotik emango zaion
telefono mugikorreko zenbakia gogoan
hartu eta bere kontaktu-agendara
gehitzeko, era horretan WhatsApp bidez
elkarrizketa egin ahal izateko.

Behin harremanetan jarriz gero,
telefonoaren GPSa aktibatzeko eskatuko
zaio. Bukatzeko, kokalekua bidaliko da.
WhatsApp-en aplikazioak ahalbidetzen
du, zehazki “erantsi fitxategia”-aren
kliparen bitartez edo “bidali kokalekua”
aukeraren aurre-programazioaren bitartez.
Oso garrantzitsua da jendeak aplikazioa
ezagutzea eta mendira irten baino lehen
harekin praktikatzea gero urduritasunegoeretan
sor daitezkeen arazoak ez
izateko. Horregatik, eskatzen dizuegu
zuen inguruko pertsonen artean ahalik eta
zabalkunderik handiena egiteko.
Berriro esaten dugu lehenik BETI 112
telefonora deitu behar dela (larrialdi
guztietarako telefono bakarra) SOS
DEIAKek aplikazioa aktiba dezan.
Adeitasunez

Los Centros de Coordinación de
Emergencias SOS DEIAK
incorporan la posibilidad de
localización de personas perdidas
o en situación de riesgo vía
WhatsApp
Uno de los mayores problemas que se
presentan a la hora de atender o rescatar a
una persona perdida es precisamente el de
su localización. A fin de poder mejorar
este apartado, la Dirección de Atención de
Emergencias y Meteorología, adscrita al
Departamento de Seguridad del Gobierno
Vasco, ha incorporado en los Centros de
Coordinación de Emergencias-SOS Deiak
la posibilidad de comunicación vía
WhatsApp.
Desde esta semana, las personas que se
encuentren perdidas o en situación de
riesgo en Euskadi pueden facilitar su
localización vía WhatsApp, bien para ser
rescatados o bien para ser orientados hacia
el camino correcto. La posición enviada se
basa en la aplicación GPS que llevan
habitualmente los smartphones que
permitirá geolocalizar al excursionista
con un margen de error de más o menos
diez metros. Se ha demostrado que es más
seguro y rápido que dictar las cifras.
El procedimiento es el siguiente:
Siempre se llamará al 112. El operador
que reciba la llamada, tras registrarla y si
hay cobertura 3G, pedirá al demandante
de auxilio que tome nota del número
móvil que se le facilitará desde el Centro
de Coordinación SOS DEIAK a fin de
que lo añada a su agenda de contactos
para poder entablar una conversación por
WhatsApp.
Una vez establecido el contacto, se pedirá
que active el GPS del teléfono. Por
último se enviará la ubicación. La
aplicación de WhatsApp lo permite, bien a
través del "clip" de adjuntar archivo o
bien con la preprogramación de "enviar la
ubicación".
Es muy importante que la gente conozca
esta aplicación y practique con ella antes
de salir al monte a fin de evitar problemas
posteriores en situaciones de nerviosismo,
motivo por el cual les rogamos realicen la
mayor difusión posible entre las personas
de su entorno.
Reiteramos que SIEMPRE debe
llamarse inicialmente al 112 (único
número para todas las emergencias) a
fin de que SOS DEIAK active la
aplicación.
Atentamente,
Vitoria-Gasteiz, 2013ko martxoaren 5a
Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza
Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología
Edificio La Torre, Portal de Foronda, 41 – 01010 VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 064451 – Fax 945 064449 – e-mail: emergencias112@ej-gv.es

0 IRUZKIN · COMENTARIO: